Niedziela , 25 Lutego 2018 - 02:55 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Gospodarstwo Agroturystyczne Ukrysi · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:98
Miesiąc:21637
Ten rok:48389
Ogólnie:5192285

Od dnia 01.05.2002
Pokaż wszystkie artykuły tego tematu.

 Komunikat ZWIK Spółka z o.o.
29 Sierpnia 2017 - 2320 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie informuje, że od dnia 1 października 2017 r. ulega likwidacji kasa w siedzibie spółki przy ul. Batorego 68. W związku z tym nie będzie już możliwości wpłat gotówkowych ( w tym za wodę i ścieki ) w ZWiK. Jednocześnie od dnia 1 września 2017 r. prowizja od wpłaty za w/w usługi w banku PKO BP S.A. wynosi 0,05 % wpłacanej kwoty, nie mniej niż 1,50 zł.

Strona gotowa do druku

 KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
29 Maja 2015 - 5504 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców gminy Andrychów, że od dnia 1 czerwca 2015r. można odbierać u Sołtysów wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wniosek można również pobrać w siedzibie Zakładu, pok. nr 12 oraz na stronie www.zwik.andrychow.pl Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej dotyczy tych nieruchomości, które objęte zostały realizacją Projektu pn. "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów" w miejscowościach: Roczyny, Brzezinka Dolna, Targanice, Sułkowice, Zagórnik, Inwałd, Andrychów: ul. Tkacka, ul. Dąbrowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Olszyny. Wypełniony i podpisany przez właściciela danej nieruchomości wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2015r. u Sołtysa, osobiście w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 68, pok. nr 1 w godz. od 7 - 14.30 lub pocztą.

Strona gotowa do druku

 Zmiana numeru telefonu pogotowia wodociągowego
24 Września 2014 - 6984 Odsłon

ZWiK Andrychów Uwaga. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że od dnia 23.09.2014 do odwołania następuje zmiana numeru telefonu pogotowia wodociągowego. Nowy numer to 602 880 311

Strona gotowa do druku

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje
13 Czerwca 2014 - 7747 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie przypomina, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiory usług. Woda bezpowrotnie zużyta to np. woda, którą napełniono basen, podlano uprawy itp. 

Strona gotowa do druku

 Taryfy za wodę i ścieki
07 Grudnia 2013 - 8193 Odsłon

ZWiK Andrychów Strona internetowa www.zwik.andrychow.pl zamieszcza tabelę taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów. Taryfy uchwalone zostały przez Radę Miejską - Uchwałą Nr XL-355-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów.

Strona gotowa do druku

 Ogłoszenie
23 Lipca 2013 - 9087 Odsłon

ZWiK Andrychów Zarząd Spółki ZWiK Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. technicznych. Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień wodociągowo- kanalizacyjnych, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Zainteresowanych prosimy o składanie CV do dnia 29.07.2013 r. w Dziale Organizacyjnym ZWiK Sp. z o.o.

Strona gotowa do druku

 Komunikat dla mieszkańców gminy Andrychów
06 Czerwca 2013 - 9124 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców gminy Andrychów, że z dniem 30 czerwca 2013 roku kończy przyjmowanie wniosków o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych, nieujętych w projekcie "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów". Na podstawie przyjętych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków mieszkańców opracowane zostaną plany wykonania nowych przyłączy kanalizacyjnych, złożony zostanie wniosek o stosowne pozwolenia na budowę, a następnie rozpoczną się prace przyłączeniowe. Zakończenie wszystkich działań przewidziane jest na IV kwartał 2014 roku.

Strona gotowa do druku

 Wiemy już kto przebuduje oczyszczalnię ścieków w Andrychowie
25 Kwietnia 2013 - 9826 Odsłon

ZWiK Andrychów Jak informuje strona internetowa www.zgk.andrychow.pl - rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawcę Kontraktu X - "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Andrychowie", realizowanego w ramach projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów". Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. podpisał w dniu 19. kwietnia 2013 roku umowę z firmą EKOLOG Spółka z o.o. z Piły na zaprojektowanie i przeprowadzenie przebudowy oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Celem prowadzonych prac będzie unowocześnienie oczyszczalni oraz optymalizacja jej mocy przerobowych. Zastosowanie wydajniejszej i mniej energochłonnej technologii oczyszczania ścieków spowoduje dalszą poprawę parametrów ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Wieprzówki oraz zmniejszy koszty oczyszczania ścieków. Przebudowa oczyszczalni ścieków kosztować będzie około 29,5 mln złotych i potrwa do końca 2014 roku. Około 2/3 kosztów przebudowy zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Strona gotowa do druku

 Kolejne przetargi nieograniczone
28 Sierpnia 2012 - 9573 Odsłon

ZWiK Andrychów W sierpniu 2012 roku ogłoszonych zostanie łącznie pięć nowych przetargów nieograniczonych na realizację kontraktów objętych projektem "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów". Przedmiotem trzech kontraktów jest budowa kanalizacji sanitarnej w Roczynach, Zagórniku i Sułkowicach, jeden kontrakt dotyczył będzie przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie według zasady "Zaprojektuj i wybuduj", a ostatni kontrakt to przebudowa metodą reliningu ("rura w rurze") wodociągu Czaniec - Andrychów. Przewiduje się, że pierwsze prace związane z w/w kontraktami rozpoczną się pod koniec bieżącego roku. Koszty ponoszone przez ZWiK sp. z o.o. na realizację kontraktów będą w 85% refundowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pełna informacja na temat przetargu na stronie www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Uwaga - 22. sierpnia krótka przerwa w dostawie wody dla części miasta
20 Sierpnia 2012 - 9574 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2012 r. od godz: 8.00 do 16.00 z powodu przebudowy mostu wyłączony będzie dopływ wody dla instytucji oraz osób zamieszkałych przy ul. Krakowskiej (od mostu na Wieprzówce do pomnika Grunwaldzkiego) oraz ul. Kochanowskiego i ul. Grunwaldzkiej a także dla instytucji i osób zamieszkałych w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Szewską i ul. 1-go Maja z ul. Legionów. Za utrudnienia przepraszamy. (info: ZWIK Sp. z o.o.)

Strona gotowa do druku

 Porozumienie z Gminą Wieprz
17 Lipca 2012 - 10529 Odsłon

ZWiK Andrychów W dniu 11 lipca 2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie podpisał porozumienie z Gminą Wieprz. Na mocy porozumienia, Gmina Wieprz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki do oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru i oczyszczania ścieków to druga połowa 2015 r. Przewidywana ilość ścieków z Wieprza będzie wynosiła ok. 320 m3/dobę. Jednocześnie zostanie podłączone do kanalizacji ok. 25-30 budynków położonych w Andrychowie, przy ul. Batorego w rejonie od oczyszczalni ścieków do granicy Andrychów - Wieprz. Info: www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 Brzezinka Dolna. Wkrótce rozpocznie się tam rozbudowa kanalizacji
09 Lipca 2012 - 10572 Odsłon

ZWiK Andrychów W drugiej połowie lipca 2012 ruszą prace ziemne związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Brzezince Dolnej. Budowa ta jest realizacją Kontraktu III projektu "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów" Prace przebiegać będą etapami na ulicach: Słonecznej, Polnej, Podgórskiej, Legionistów oraz na części ul. Działy w Roczynach i ulicach Floriańska, Kalinowa i Wrzosowa w Targanicach. Finał przewiduje się w I kwartale 2014 roku. Jak informuje strona internetowa www.zwik.andrychow.pl łącznie w ramach Kontraktu III wybudowane zostanie blisko 10 km sieci kanalizacyjnej. Po przeprowadzeniu prób technicznych nowa sieć zostanie oddana do użytku (koniec 2014 roku)

Strona gotowa do druku

 Praca w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
08 Marca 2012 - 12094 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie poszukuje kandydatów na stanowisko st. specjalisty d/s przetargów. Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w przeprowadzaniu przetargów (kontakt tel. pod nr. 33 870 4830). Poszukiwany jest również kandydat na stanowisko Specjalisty posiadający kwalifikacje do pracy w księgowości. Aplikacje można składać w Dziale Organizacyjnym w godz. od 8,00 -13,00 (kontakt tel. pod nr. 33 870 4830) lub na adres poczty blachendro@zwik.andrychow.pl do dnia 16.03.2012 r. Szczegóły: www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku

 ZWiK Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: laborant
01 Września 2011 - 13563 Odsłon

ZWiK Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie poszukuje osoby na stanowisko laborant. Obowiązki i wymagania oraz więcej szczegółów dotyczących starających się o to miejsce pracy - w czytaj więcej ...

Czytaj więcej... (1241 bajtów więcej) Strona gotowa do druku

 Rusza budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej
23 Grudnia 2010 - 15406 Odsłon

ZWiK Andrychów Ruszył kolejny etap jednej z większych inwestycji w Gminie Andrychów - Budowy i modernizacji Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej. Roboty budowlane, których wartość bez VAT wynosi ponad 22 mln zł. będa obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno ciśnieniowym z rur PVC oraz PE o średnicach fi 75 - 200 mm w ramach kontraktów : Kontrakt A - Roczyny - budowa kanalizacji sanitarnej - 16,34 km, Kontrakt B - Brzezinka Dolna - budowa kanalizacji sanitarnej - 9,88 km, Kontrakt C - Targanice: Zad.1-Targanice Dolne os. Francja- budowa kanalizacji sanitarnej i Zad.2-Targanice etap II- budowa kanalizacji sanitarnej - 12,06 km, Kontrakt D - Andrychów ul. Tkacka- budowa kanalizacji sanitarnej - 0,36 km, Kontrakt E - Inwałd - budowa kanalizacji sanitarnej - 6,36 km, Budowę kanalizacji tłocznej w ramach kontraktu F.1 - Oś Inwałd - budowa kolektora tłocznego - 3,86 km, robót budowlanych związanych z montażem urządzeń do przepompowni ścieków w ramach kontraktu F.2 - Oś Inwałd - montaż urządzeń tłoczni do przepompowywania ścieków w budynkach obecnej oczyszczalni. Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie - www.zwik.andrychow.pl

Strona gotowa do druku


PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.