Beskid Andrychowski

Beskid Andrychowski

NASZE BOGACTWO - BESKID ANDRYCHOWSKI

Beskid Andrychowski jest częścią składową Beskidu Małego ciągnącego się od Bielska-Białej aż do Skawy.

Dzieli się na dwa pasma górskie : 

  • wyższe - rozpoczyna się od zachodu Złotą Górką i ciągnie się w kierunku wschodnim równolegle z innymi pasmami górskimi Beskidu Zachodniego poprzez Jawornicę, Potrójną, Leskowiec i Gancarz; tworzy trzon Beskidu Andrychowskiego ze szczytami od 760 do 929 m n.p.m  
  • niższe - rozpoczyna je Pańska Góra poprzez Wapienicę, Kobylą Głowę, Łysą Górę i Iłowiec. Ta część posiada średnią wysokość 500-600 m n.p.m.

Beskid Andrychowski odznacza się osobliwościami krajobrazowymi (szczególnie rejon Przełęczy Kocierskiej) i przyrodniczymi (rezerwat przyrody: "Madohora"). Wykazuje najstarszy, starokredowy wiek. Z cenniejszych kopalin znaleziono tu węgiel, jednak na dużych głębokościach i w niewielkich pokładach. Występuje tu również kamień wapienny (Targanice, Roczyny i Inwałd). Przeważa tu las iglasty (sosna, świerk, modrzew), a czasem mieszany (brzozy, buki, dęby), obfitujący w owoce leśne (jagoda czarna i maliny, grzyby oraz zwierzynę łowną (zające, sarny, dziki).

Wieprzówka , najznaczniejsza z lewobrzeżnych dopływów Skawy, zbiera wody z całej kotliny rzycko-targanickiej. Powstała z dwóch potoków górskich : Rzyczanki i Targaniczanki.andrychow.pl © 2002
http://www.andrychow.pl/