Okoliczne góry i szlaki turystyczne.

Beskid Andrychowski

WYBRANE SZCZYTY GÓRSKIE 
I SZLAKI TURYSTYCZNE BESKIDU ANDRYCHOWSKIEGO

PAŃSKA GÓRA - 428 m n.p.m. 
na północ od Andrychowa, na mapach często bez nazwy i wysokości, przechodzi przez nią zielony szlak Andrychów-Mucharz

WAPIENICA - 531 m n.p.m. 
leży między Inwałdem a Zagórnikiem, zawiera skały wapienne i osady pochodzące z trzeciorzędu, paleocenu oraz dolnego i środkowego eocenu; szlak żółty i zielony z Inwałdu do Andrychowa oraz na Leskowiec przez Gancarz;

PRZYKRAŹŃ (Przykraźna Góra) - 552 m n.p.m.  
między Kobylą Głową a Wapienicą i Ostrym Wierchem; nazwa występuje na szczegółowych mapach; w pobliżu szczytu w stronę Ostrego Wierchu odchodzi szlak żółty do Kleczy.

KOBYLA GŁOWA - 545 m n.p.m. 
szczyt na wschód od Zagórnika ma starą nazwę związaną z legendą, opowiadającą o dobrym duchu, który nazywał się Kobyla Głowa; gdy pewna maco-cha z Inwałdu krzywdziła swoją pasierbicę, ta uciekła z domu w góry do pobliskiego lasu i spotkała tam Kobylą Głowę, swego opiekuńczego ducha, który umieścił sierotę u dobrych ludzi.

PRZEŁĘCZ U PANIENKI - 475 m n.p.m. 
między Narożnikiem a Kobylą Głową; stara nazwa ludowa pochodzi od kapliczki na drzewie z obrazem Matki Bożej.

GANCARZ - 802 m n.p.m. 
szczyt nad Rzykami; nazwa w Beskidzie unikatowa, nigdzie nie spotykana, choć garncarstwo było rzemiosłem bardzo rozpowszechnionym; okolice Andrychowa od lat słynęły z licznych i dobrych garncarzy (por. ul. Garncarska w Andrychowie) ; szlak zielony na Leskowiec 

KAMIENIEC (GRAPA) - 500 m n.p.m. 
między Zagórnikiem i Rzykami; przez wschodnie zbocze idzie szlak czarny od przystanku kolejowego w Inwałdzie przez Zagórnik, Rzyki, Gancarz, Targoszów, Krzeszów na Żurawicę.

OSTRY WIERCH - 562 m n.p.m.  
szczyt między Przykraźnią a Bliźniakami; zboczem biegnie szlak żółty na BLIŹNIAKI (564 m) i ŁYSĄ GÓRĘ (554 m) przez Iłowiec do Gorzenia Górnego. 

GROŃ JANA PAWŁA II
- 890 m n.p.m.
szczyt poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II ; na Groniu stoi dziś kaplica "Ludziom Gór" oraz wykonany ze specjalnej sztucznej masy pomnik Jana Pawła II ; 

Przez szczyt prowadzi kilka szlaków :

  • szlak ... niebieski z Ponikwi
  • szlak ... zielony z Andrychowa przez pańską Górę, Wapienicę i Gancarz
  • szlak ... czarny z Rzyk-Jagódek
  • szlak ... żółty na Leskowiec do Targoszowa
  • szlak ... czerwony na Łamaną Skałę przez Leskowiec, POTRÓJNĄ (836 m), dalej na CZARNY GROŃ (884 m), który jest punktem widokowym na całą okolicę oraz PRZEŁĘCZ KOCIERSKĄ (718 m) do Targanic

ŁAMANA SKAŁA - 929 m n.p.m. 
drugi co do wielkości szczyt Beskidu Małego położony w rezerwacie "Madohora", utworzonym w 1960 roku i obejmującym 72 ha. ; szlak czerwony z Leskowca na Przełęcz Kocierską 

JAWORNICA - 830 m n.p.m. 
punkt widokowy na okolicę; szlak żółty z Targanic przez Jawornicę na Czarny Groń, potem na Przełęcz Kocierską lub na Czarny Groń, Łamaną Skałę, Leskowiec do Rzyk. 

ZŁOTA GÓRKA - 757 m n.p.m.
szlak żółty z Targanic, potem na PORĘBSKI GROŃ (735 m) do PRZEŁĘCZY BESKID TARGANICKI do Wielkiej Puszczy lub na Przełęcz Kocierską.andrychow.pl © 2002
http://www.andrychow.pl/