Co to są Zasolskie Góry
Zbigniew Kubień

Co to są Zasolskie Góry ?

CO TO SĄ ZASOLSKIE GÓRY ?

Źródło : Na szlaku. Rok XVI, Nr 6(156),  Czerwiec 2002, str.17.
Autor : Zbigniew Kubień

Znaczna część Beskidu Małego znajduje się na terenie pow. wadowickiego. Wiele nazw związanych z tym pasmem odchodzi powoli w zapomnienie. Na przykład - starsi bielszczanie jego wschodnią połać, znajdującą się pomiędzy przełomem Soły i Skawy, często nazywają Zasolskimi Górami. Miał on jeszcze inne lokalne nazwy, wywodzące się przeważnie od nazw miejscowości: Beskid Polski, Beskid Kocierski, Beskid Targanicki czy Beskid Andrychowski. Góry te są wciąż jeszcze mało znane i nie przeludnione przez turystów. Większą frekwencję mają okolice Gronia Jana Pawła II, gdzie znajduje się kaplica "Ludziom Gór" i schronisko turystyczne oraz partie szczytowe Leskowca.

Bardzo późno Góry Zasolskie doczekały się fachowego opisu w literaturze przewodnikowej. Dopiero prof. Kazimierz Sosnowski opublikował w trzecim tomie " Wierchów" z 1925 r. swoją pionierską pracę o całym paśmie Beskidu Małego, a w 1926 r. ukazało się II wydanie jego przewodnika po Beskidach Zachodnich, w którym jeden rozdział poświęcił Beskidowi Małemu. Był to zarazem pierwszy przewodnik w języku polskim.

Późno zaczęto znakować szlaki turystyczne w Zasolskich Górach, stało się to w 1925 r. za sprawą Władysława Midowicza, który nie chciał dopuścić Niemców z Beskidenvereinu do ekspansji na te atrakcyjne i dziewicze tereny dla turystyki. Zaczęto organizować zręby turystyki kwalifikowanej na zapomnianej przez działaczy ziemi.

Powstały trzy koła PTT Oddziału Babiogórskiego na terenie Beskidu Małego :

  • w 1926 r. w Białej,
  • w 1927 r. w Wadowicach,
  • w 1932 r. w Andrychowie,

które bardzo przyczyniły się do rozwoju turystyki górskiej w Zasolskich Górach.

Zapraszamy do wakacyjnych wędrówek po tym terenie. Naprawdę warto!

Zbigniew Kubieńandrychow.pl © 2002
http://www.andrychow.pl/