Herby miejskie

Herby miasta Andrychów

 

Herby miasta Andrychowa

Herb rodziny Ankwiczów

na podstawie książki M. Gumowskiego "Herby miast polskich"

Herb miasta Andrychowa

na podstawie książki "Miasta polskie w tysiącleciu" 
tom I wyd. Ossolineum 1965

Herb miasta Andrychowa

nadany przez cesarz austriackiego Franciszka Józefa I 
w/g dokumentu pergaminowego z 1823 r.

Herb miasta Andrychowa

na podstawie książki "Polskie herby miejskie" 
wydawnictwa oświatowego "Wspólna Sprawa" z 1963 r.

Herb miasta Andrychowa

okres międzywojenny

Herb miasta Andrychowa

zatwierdzony na IX Sesji MRN dnia 25 III 1966 r. 
na wniosek Komitetu Obchodów 200-lecia nadania praw miejskich

Aktualny Herb miasta Andrychowa

zatwierdzony uchwałą V/35/94 z dnia 20.09.1994 r.

Opracowano na podstawie informacji zaczerpniętych z Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiejandrychow.pl © 2002
http://www.andrychow.pl/