Muzeum Chleba w Radzionkowie

II Festiwal Chleba w Andrychowie

"Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty"

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w 2007 roku wzięło udział w realizacji zadania publicznego ogłaszanego co roku przez Burmistrza Andrychowa dla różnych organizacji społecznych pt.: "Organizacja wystaw festiwali i przeglądów promujących naszą gminę". W ramach tego zadania TMA organizując wystawę pt.: "250 lat piekarstwa i młynarstwa w Andrychowie i okolicy" ogłosiło konkurs dla dzieci i młodzieży pt.: "Od ziarenka do precelka".

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodą miała być wycieczka - niespodzianka. Komisja konkursowa zadecydowała o wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie.

W dniu 12 października 2007 roku wszyscy uczestnicy konkursu (35 osób) pod opieka pani Stanisławy Seczyńskiej-Nadajczyk oraz Marii Przybyłowicz zwiedzili wspomniane muzeum.

"Muzeum chleba" w Radzionkowie powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca.

Zgromadzone zostały w nim eksponaty, zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wykonaniu chleba i wszystkiego co o szacunku dla chleba zaświadcza. Gośćmi szczególnie ważnymi w Muzeum są dzieci. Bo od szacunku dla kromki, naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunki dla najbliższych, do kraju rodzinnego do otaczającego nas świata.

Intencją muzeum jest również uświadomienie wszystkim, że spośród najróżniejszych wypieków nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równego. Muzeum i jego bardzo liczne zbiory skierowane są do młodzieży, acz nie tylko; zwiedzający mogą na miejscu własnoręcznie uformować pieczywo i je upiec, co uatrakcyjnia zwiedzanie i przybliża pracę piekarzy. Ze względu na liczne przybywającą młodzież podwórzec zamieniony został w minipoletka najczęściej występujących w Polsce zbóż. Wśród zbiorów muzealnych są m.in.: tematyczne pocztówki, maszyny i urządzenia, narzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z okresu XIX i XX wieku oraz archiwalne dokumenty z XVI i XVII wieku.

"Muzeum chleba" w Radzionkowie jest jedynym poświęconym piekarstwu i ciastkarstwu muzeum w krajach Europy Wschodniej, porównywalne jedynie z podobnymi placówkami w Niemczech, Szwajcarii i Francji.

Podczas zwiedzania muzeum uczestnicy wycieczki wzięli udział w projekcji filmu pt.: "Chleb", przygotowywali i własnoręcznie wypiekali bułeczki, wysłuchali prelekcji - opowiadaniu o chlebie, zwiedzali muzeum z przewodnikiem, odebrali własne wypieki, zwiedzili salę z eksponatami dawnej klasy szkolnej, wysłuchali prelekcji - jak to kiedyś w szkole bywało, podczas której wszyscy siedzieli w dawnych drewnianych ławkach szkolnych i indywidualne pisali rysikiem na kamiennej tabliczce.

Poniżej zdjęcia z przygotowywania prac konkursowych oraz z wycieczki.


Uczennice ZS nr1 w Andrychowie pod opieką Teresy Putek
podczas wyszukiwania materiałów do konkursu

 


W oczekiwaniu na zwiedzanie

 


Drużyna Harcerska DELTA

 


Młodzież z SP nr 2 w Andrychowie

 


Młodzież z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

 


Prezes TMA wraz z mężem podczas formowania przyszłych wypieków

 


Młodzież podczas zwiedzania ekspozycji "w cukierni"

 


Nie tak łatwo pisać rysikiem na tabliczce

 


Uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami w dawnych ławkach szkolnych

 


Przewodniczka opowiada o dawnej szkole

 


Uczennice ZS nr 1 w Andrychowie

 


Muzeum chleba

 

Tekst Teresa Putek
Zdjęcia : Maria Przybyłowicz oraz Teresa Putek

 

 andrychow.pl © 2002
http://www.andrychow.pl/