Zasłużony dla Gminy Andrychów : IV Szwadron Zwiadu

II Festiwal Chleba w Andrychowie

Medal "Zasłużony dla Gminy Andrychów"
dla IV Szwadronu Zwiadu im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich

22. lutego 2010 r. 18 Radnych Rady Miejskiej Andrychowa złożyło wniosek o nadanie medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla IV Szwadronu Zwiadu im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich stacjonującego w Stanicy "Hucuł".

Wniosek przyjęto na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Andrychowie, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2010 r. Tego dnia Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Medali "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla IV Szwadronu Zwiadu im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, dla I Szwadronu - Stajnia "Pod Dębami" oraz dla Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "Wizan"

Uroczyste przekazanie zaszczytnych wyróżnień dla I Szwadronu - Stajnia "Pod Dębami" oraz dla Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "Wizan" będzie miało miejsce w terminie późniejszym (11 listopada 2010 r. - dla I Szwadronu Stajnia "Pod Dębami" oraz podczas zebrania sprawozdawczego MSH Wizan)

Wręczenie medalu miało miejsce 3 maja 2010 r. z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Medal wręczono w Stanicy "Hucuł" po uroczystościach patriotycznych, które odbyły sie w Andrychowie przy Pomniku Grunwaldzkim.

Medal wręczono na terenie Stanicy Hucuł


Fot. UM Andrychów

Działalność IV Szwadronu Zwiadu oparta jest na dużym zaangażowaniu sił i środków oraz wolontariacie dowódcy - rotmistrza Józefa Brzazgacza i jego ułanów, poprzez czynny udział w uroczystościach, festynach i imprezach charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności.

W uzasadnieniu wniosku podkreślono działalność społeczną na rzecz środowiska i Gminy Andrychów. IV Szwadron Zwiadu pod dowództwem rotmistrza Józefa Brzazgacza. Szwadron działa w strukturach Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, a patriotyczny charakter organizacji odzwierciedla się w wielu podejmowanych przez szwadron działaniach - m.in. utworzono konną drużynę ZHP jako kontynuatora tradycji ułańskich. Szwadron bierze czynny udział w uroczystościach o charakterze religijnym, patrotycznym i społecznym m.in. udział w uroczystościach religijnych w Andrychowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowie, udział w uroczystościach patriotycznych z okazji 3 Maja, 1 i 17 Września, 11 Listopada, udział w uroczystościach dożynkowych w Gminie Andrychów.

Pokazy musztry kawaleryjskiej dla gości z miast partnerskich Andrychowa, udział w rajdach i zlotach turystycznych m.in. Rajd Papieski - to kolejne z wielu działań podejmowanych przez IV Szwadron Zwiadu, stanowiące niewątpliwy wkład w reklamę i promocję Gminy Andrychów.

IV Szwadron Zwiadu Stanicy "Hucuł" pod dowództwem rotmistrza Józefa Brzazgacza otrzymał dotychczas następujące odznaczenia :

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Złota Honorowa Odznaka Zasługi MK 21 PUN
  • Honorowa Oficerska Odznaka Pułkowa 21 PUN
  • Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
  • Medal „Pro Memoria”    

Systematyczne szkolenie i wychowywanie młodzieży w tradycji ułańskiej, liczne nagrody i wyróżnienia na zawodach sportowych skutkują wieloma oficjalnymi podziękowaniami i dyplomami uznania od organizacji, szkół, parafii, Burmistrza Andrychowa oraz osób prywatnych.

Stanica "Hucuł" to nie tylko miejsce stacjonowania IV Szwadronu Zwiadu im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. To także miejsce szczególne, pełne niewątpliwego uroku - idealne do rodzinnego wypoczynku, oderwania się od zgiełku miasta i radości przebywania w pięknej górskiej okolicy pełnej szlaków turystycznych do pieszych i konnych wędrówek. To także niewątpliwa atrakcja Gminy Andrychów!
Więcej informacji o IV Szwadronie Zwiadu im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich oraz o Stanicy Hucuł przeczytać można na stronie : www.stanicahucul.pl

Jarosław Skupieńandrychow.pl © 2002
http://www.andrychow.pl/