Kancelarie prawne, finanse, ubezpieczenia, podatki, licencjonowane księgowe, doradcy podatkowiKatalog Firm

Katalog Firm Gminy Andrychów

Doradcy podatkowi.
Fiskus-Tomiak spółka jawna

Siedziba : 34-120 Andrychów , ul. Juliusza Słowackiego 6

Telefon do firmy
33 875 9208
Fax do firmy
33 875 1049
Napisz Email do firmy
biuro@tomiak.com.pl
Strona internetowa firmy
www.tomiak.com.pl


Przedmiot działalności :


Pracą spółki kierują:

Doradca Podatkowy Urszula Tomiak nr wpisu 03547
Doradca Podatkowy Leszek Tomiak nr wpisu 03549

Oferujemy :

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad , opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego w tym :
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku VAT
  • podatku od spadków i darowizn
  • podatku od czynności cywilnoprawnych
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi wszystkich instancji
 • konsultacje w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych ,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych

Pełna księgowość

 • opracowanie zakładowych planów kont
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
 • sprawozdania do NBP
Księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
 • sprawozdania do NBP
Ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
Płace i ZUS
 • sporządzanie list płac,
 • ewidencja wynagrodzeń,
 • sporządzenie deklaracji ZUS
 • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
Obsługa kadrowa
 • zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
 • zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy
 • określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązaniu umowy o pracę
 • przygotowanie informacji o zatrudnieniu zgodnie z przepisami kodeksu pracy
 • weryfikacja starych akt osobowych
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności)
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników (o zatrudnieniu, o zarobkach)
 • sporządzanie wniosków emerytalno- rentowych, w tym świadczeń rehabilitacyjnych
Zakładanie firm
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie z Rejonowego Urzędu Pracy
 • wypełnianie wniosków o rejestrację firmy w Urzędzie Miasta, Gminy, ( EDG-1)
 • rejestracja w ZUS
 • rejestracja w GUS
 • wybór formy opodatkowania, rejestracja w Urzędzie Skarbowym,
Inne usługi
 • sporządzanie deklaracji od spadków i darowizn
 • sporządzanie bussines planów
 • tłumaczenia z języka niemieckiego

Fiskus-Tomiak spółka jawna doradców podatkowych działa nieprzerwanie od 1991 r. świadcząc kompleksową obsługę firm w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa ekonomiczno-finansowego, księgowości oraz płac i kadr dla podmiotów o różnym profilu działalności i różnej formie organizacyjnej.

Usługi świadczymy w oparciu o zespół doświadczonych, wysokiej klasy specjalistów, który gwarantuje najwyższą jakość usług świadczonych naszym Klientom.

Szczególnie istotne jest dla nas indywidualne traktowanie każdego Klienta oraz gotowość do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na sugestie ze strony Klientów,
co pozwala nam, na ciągłe doskonalenie stosowanych przez spółkę procedur.

Priorytetem jest dla nas zapewnienie Klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie części obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi, sądami i jednostkami ZUS, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w każdej sytuacji. W tym celu współpracujemy z biegłymi rewidentami , kancelariami adwokatów i radców prawnych.

Prawo podatkowe, które ulega ciągłym zmianom, niejasne przepisy oraz rozbieżne interpretacje podatkowe czy orzeczenia nie ułatwiają prowadzenia podmiotom działalności gospodarczej. Wsparcie ze strony doradcy podatkowego, które oferujemy, pozwala na efektywne wykorzystywanie obowiązujących przepisów prawa.

Wiele osób mających świetny pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej często nie może sobie poradzić z jej rozpoczęciem. Przyczyną tego są formalności administracyjne, niejasne dla zainteresowanych przepisy prawa brak wiedzy na temat form prowadzenia działalności , przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych czy też prawa pracy.

Te problemy pomoże rozwiązać doradca podatkowy.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych określiła kodeks etyki doradcy podatkowego. Jednym z punktów kodeksu jest obowiązek podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Osoby świadczące na Państwa rzecz usługi stale podnoszą swe umiejętności, uczestniczą w różnorakich formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. To sprawia, że Fiskus – Tomiak spółka jawna jest godnym zaufania partnerem, który może wykorzystywać swoją wiedzę dla poprawienia wyników ekonomicznych i bezpieczeństwa prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

www.tomiak.com.plKatalog Firm

Katalog Firm Gminy Andrychów

FISKUS S.C. M. Tomiak Różańska, B. Tomiak

Siedziba : 34-120 Andrychów , ul. Juliusza Słowackiego 6

Telefon do firmy
33 875 9208
Fax do firmy
33 875 1049
Napisz Email do firmy
magda@tomiak.com.pl
Strona internetowa firmy
www.tomiak.com.pl


Przedmiot działalności :


Pracą spółki kierują:

Licencjonowana księgowa
Magdalena Tomiak Różańska nr wpisu 1190/2003

Licencjonowana księgowa
Barbara Tomiak nr wpisu 33024/2008

Oferujemy :

Pełna księgowość

 • opracowanie zakładowych planów kont
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
 • sprawozdania do NBP
Księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
 • sprawozdania do NBP
Ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia Urzędem Skarbowym
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
Płace i ZUS
 • sporządzanie list płac,
 • ewidencja wynagrodzeń,
 • sporządzenie deklaracji ZUS
 • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
Obsługa kadrowa
 • zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
 • zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy
 • określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązaniu umowy o pracę
 • przygotowanie informacji o zatrudnieniu zgodnie z przepisami kodeksu pracy
 • weryfikacja starych akt osobowych
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności)
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników (o zatrudnieniu, o zarobkach)
 • sporządzanie wniosków emerytalno- rentowych, w tym świadczeń rehabilitacyjnych
Zakładanie firm
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie z Rejonowego Urzędu Pracy
 • wypełnianie wniosków o rejestrację firmy w Urzędzie Miasta, Gminy, ( EDG-1)
 • rejestracja w ZUS
 • rejestracja w GUS
 • wybór formy opodatkowania, rejestracja w Urzędzie Skarbowym,
Inne usługi
 • sporządzanie deklaracji od spadków i darowizn
 • sporządzanie bussines planów
 • tłumaczenia z języka niemieckiego

"KADRY" Spółka Cywilna działa od 1999 r. świadcząc kompleksową obsługę firm w zakresie księgowości oraz płac i kadr dla podmiotów o różnym profilu działalności i różnej formie organizacyjnej.
Usługi świadczymy w oparciu o zespół doświadczonych, wysokiej klasy specjalistów, który gwarantuje najwyższą jakość usług świadczonych naszym klientom.

Szczególnie istotne jest dla nas indywidualne traktowanie każdego klienta oraz gotowość do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na sugestie oraz krytyczne uwagi ze strony klientów, co pozwala nam, na ciągłe doskonalenie stosowanych przez spółkę procedur.

Priorytetem dla nas jest zapewnienie klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie części obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi, sądami i jednostkami ZUS, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w każdej sytuacji. W tym celu współpracujemy z doradcami podatkowymi , biegłymi rewidentami , kancelariami adwokatów i radców prawnych.

Polskie prawo podatkowe jest trudne do stosowania, niejasne przepisy stwarzają wiele problemów z ich właściwą interpretacją. Rozbieżności w interpretacjach urzędowych (a często także odmienne stanowisko urzędów i sądów) nie ułatwiają życia podatnikom. Wsparcie, które oferujemy, pozwala na efektywne wykorzystywanie preferencji przewidzianych w prawie.

Wiele osób mających świetny pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej często nie może sobie poradzić z jej rozpoczęciem. Jedną z przyczyn są formalności administracyjne, która nie zawsze są przyjazne petentowi. Inną przyczyną jest brak wiedzy osób rozpoczynających własną działalność na temat form prowadzenia działalności , na temat przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych czy też prawa pracy. Również te wszystkie problemy pomoże rozwiązać nasza firma.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

www.tomiak.com.plKatalog Firm
 
 

Katalog Firm Gminy Andrychów

  Agencja Ubezpieczeniowa " SORDYL "

  Siedziba : 34-120 Andrychów , ul. Rynek 22

 
   
 

   
Telefon do firmy (0-33) 8702294 , 8704729
Fax do firmy (0-33) 8704728
Napisz Email do firmy sordyl@andrychow.pl
Strona internetowa firmy www.sordyl-ubezpieczenia.pl
   
   
  Przedmiot działalności :
 
 

Zapraszamy codziennie : 8.00-18.00 , soboty 8.00-13.00

 

Oferujemy Ubezpieczenia firm POLONIA i WARTA :
 

ZAGRANICZNE
 • Zielona Karta

 • koszty leczenia i NW w podróży zagranicznej


MAJĄTKOWE
 • mienie od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych

 • majątek trwały i obrotowy

 • podmiotów gospodarczych

 • mienie w transporcie krajowym i zagranicznym (cargo)


KOMUNIKACYJNE
 • OC

 • AC

 • NW


ROLNE
 • obowiązkowe

 • dobrowolne


CELNE  

OSOBOWE
 • NW

LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

Wykonujemy również usługi Ksero


 

 Katalog Firm
 
 

Katalog Firm Gminy Andrychów

Kantor Wymiany Walut

  Siedziba : 34-120 Andrychów , ul. Legionów 17 (obok postoju taxi)

 
   
  Przedmiot działalności :
 
 

Witamy!. Nasz Kantor wymiany walut należy do F.H. "Galeria Andrychowska". Działamy na podstawie zezwolenia wydanego przez Narodowy Bank Polski.

Kantor jest zlokalizowany w Saloniku Prasowym w doskonałym i łatwo dostępnym miejscu w Andrychowie - przy ulicy Legionów.
 

W naszym bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się m.in.:

 • Bankomat ING Bank Śląski,
 • Siedziba i sklepy MSH WIZAN,
 • Postój taxi,
 • Piekarnia "U Frysia",
 • Hala Sportowa przy ul.1 Maja,
 • Sklep PSS "Społem",
 • Plac Mickiewicza.

Bezpośrednią obsługą klientów zajmują się nasi pracownicy - profesjonalnie wyszkoleni i przygotowani z zakresu prawa dewizowego oraz metod rozpoznawania autentyczności banknotów.

Wszystkie wspomniane wcześniej nasze atuty gwarantują Państwu uczciwą i fachową obsługę!

Ceny w naszym kantorze można negocjować!

Nasze dodatkowe atuty to :

 • miła i profesjonalna obsługa z wieloletnim doświadczeniem,
 • atrakcyjne ceny kupna i sprzedaży walut,
 • możlwośc negocjacji cen,
 • dogodne położenie w centrum miasta i dojazd

Zapraszamy do nas :

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00,
 • soboty 8.00 - 13.00

Zapraszamy !

 
 andrychow.pl © 2002
http://www.andrychow.pl/